Skip to main content

Over ons

Het bestuur

 Sybo Dijkstra

 secretaris

 Jos de Oliveira

  penningmeester

 HP Soldaat

 alg. bestuurslid

 Winnyfred Staneke

 voorzitter

Over ons

In 2006 hebben bewoners van de wijk Overgooi in Almere Haven de "Belangenvereniging Overgooi (BVO)" opgericht .

Deze vereniging richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Overgooi en het behartigen van de belangen van haar bewoners in het algemeen en in het bijzonder naar de gemeente Almere.

Het doel van de Belangenvereniging Overgooi is om de woon- en leefomgeving van haar bewoners te optimaliseren. Hierbij richt de vereniging zich op verschillende aspecten zoals veiligheid, duurzaamheid, groen en verkeersveiligheid. De vereniging streeft ernaar om een actieve en betrokken gemeenschap te vormen waarin bewoners zich gehoord en gesteund voelen.

Om deze doelen te bereiken vertegenwoordigt onze vereniging de belangen van de leden bij de gemeente Almere. Het is nl. belangrijk dat de gemeente op de hoogte is van wat er leeft bij de inwoners en organisaties en daarbij kan onze vereniging een belangrijke rol spelen.

Daarnaast organiseert de Belangenvereniging Overgooi verschillende activiteiten voor haar bewoners. 
Zo worden er regelmatig buurtborrels, barbecueën en verschillende evenementen georganiseerd om bewoners met elkaar in contact te brengen en zijn er informatie bijeenkomsten over onderwerpen die relevant zijn voor de ontwikkeling en leefbaarheid van de wijk.

Belangenvereniging Overgooi
BVO krabbel