Skip to main content

Nieuws

Hoogspanningsmasten langs Almere Overgooi? Update

Geschreven op .

De BVO is sinds maart 2023 actief om onze visie op het tracé van de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsleidingen/masten tussen Diemen en Ens onder aandacht te brengen. Dit ook in het licht van een mogelijk tracé bij Overgooi en Almere Haven. Wij hebben  hiervoor twee zienswijzen ingediend en zijn aanwezig geweest bij de inloopavonden.

Onlangs is er een update verschenen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau betreffende deze hoogspanningsleidingen.
Hieronder volgt de samenvatting van de stand van zaken. Vooral reacties over alle inspraak die er tot dusverre heeft plaatsgevonden. Een keuze voor een voorkeurstracé zal pas in het voorjaar van 2025 plaatsvinden. Het definitieve tracé wordt eind 2025 besloten.
Lees de hier de Samenvatting 2e NRD Februari 2024.

Alle informatie over dit onderwerp kan gevonden worden op:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-diemen-lelystad-en-ens

Eerder verschenen artikelen op onze site over dit onderwerp:
13 apr 2023: Hoogspanningsmasten langs Almere Overgooi?
15 juni 2023: Hoogspanningsmasten: artikel in 'de Havenaar'
20 okt 2023: Hoogspanningsmasten langs Almere Overgooi? (tweede zienswijze)
15 nov 2023: Hoogspanningsmasten langs Almere Overgooi? BVO rondt 2e zienswijze af