Skip to main content

Nieuws

Hoogspanningsmasten langs Almere Overgooi? BVO rondt 2e zienswijze af

Geschreven op .

Netbeheerder TenneT heeft eerder dit jaar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd een ruimtelijke procedure te starten in verband met de aanleg van een extra 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. Onlangs zijn een aantal extra alternatieve tracés gedefinieerd voor nader onderzoek.

Na.v. de informatie/inloop avonden, waar ook onze medebestuurder Sybo Dijkstra bij aanwezig was, hebben wij nu onze 2e zienswijze definitief afgerond. Wij zullen deze aanvullende zienswijze voor de deadline van 16 november indienen.
Als u deze zienswijze wilt lezen ga dan naar BVO 2e zienswijze hoogspanningsleidingen 15-11-2023

Eerder verschenen artikelen over dit onderwerp:
13-04-2023: Hoogspanningsmasten langs Almere Overgooi?
15-06-2023: Hoogspanningsmasten: artikel in 'de Havenaar'
20-10-2023: Hoogspanningsmasten langs Almere Overgooi? (tweede zienswijze)