Belangenvereniging

Het bestuur van de Belangen Vereniging Overgooi (BVO)

Het bestuur bestaat uit 4 personen.

op de foto van links naar rechts:
Sybo Dijkstra (secretaris)
Jos de Oliveira (penningmeester)
HP Soldaat (algemeen bestuurslid)
Winny Staneke (voorzitter
)

vlnr: Sybo Dijkstra

Het bestuur vergadert één keer per maand. Jaarlijks in januari organiseren we een algemene ledenvergadering om ons naar de leden te verantwoorden.