Belangenvereniging

Het bestuur van de belangen vereniging Overgooi                                             

Het bestuur bestaat uit 3 personen.                                                

Maayke Jorritsma (voorzitter)    Maayke Jorritsma (Voorzitter) 

    Rineke Lubberding (Secretaris) 

    Miriam Ruijs (Penningmeester) 

Het bestuur vergadert één keer per maand. Jaarlijks in januari organiseren we een algemene ledenvergadering om ons naar de leden te verantwoorden.